Lansarea Proiectului de Practică studențească în Domeniul Construcțiilor ID 133296

BUCURESTI – 20 iulie 2021

Joi, 22 iulie 2021, începând cu ora 11:00 la Hotel Mari Vila din București – Strada Balta Doamnei, Nr. 44-50, Sector 3, are loc evenimentul de lansare al proiectului „PCCC – Sistem funcțional de stagii de Practică pentru studenții din domeniul Construcțiilor și Căilor de Comunicatii”, realizat de către Asociația Profesională de Drumuri și Poduri (APDP – Filiala București) în parteneriat cu SC Mari Vila SRL și SC Dimar SRL.

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, are o durată de 24 luni (26 Aprilie 2021 – 25 Aprilie 2023) și o valoare totală de 4.075.778,30 lei din care 3.948.823,68 lei reprezinta asistență financiară nerambursabilă. Activitățile proiectului sunt localizate la nivelul celor 7 regiuni mai puțin dezvoltate, cu accent pe centrele universitare tehnice din Iași, Cluj, Brașov, Constanța.

Scopul proiectului este de a dezvolta competențele profesionale pentru 242 de studenți din învățământul superior tehnic din domeniile tehnice, cu precădere din domeniul Construcțiilor Căilor Ferate, Drumurilor și Podurilor – C.F.D.P., prin organizarea de stagii de practică, prin valorificarea parteneriatelor sustenabile cu mediul privat (angajatori, asociații profesionale), prin servicii de consiliere și orientare profesională, în vederea facilitării tranziției spre piața muncii și a creșterii șanselor de angajare în specializările studiate pentru minim 90 de absolvenți.

Rezultatele proiectului:

242 de studenți participanți la practică;
90 de absolvenți încadrați în câmpul muncii;
5 parteneriate de practică încheiate cu Universitățile din domeniu;
2 concursuri cu premii pentru cei mai buni studenți la practică;
– O platformă digitală cu informații de interes pt studenți-universități-angajatori din domeniul construcțiilor

Pentru informații suplimentare:

Tănăsescu AnghelRadu Ovidiu Bobolea Alexandru Drăgunoiu
Președinte APDP – Filiala BucureștiCoordonator Partener 1Coordonator Partener 2
SC MARI VILA SRLSC. DIMAR SRL
apdp.bucurești@gmail.comradu.bob@marivila.ro alexandrudragunoiu@gmail.com
0722.522.0110745.020.2520724.184.512