Balastiere

Exploatarea balastului pentru prelucrarea lui si transformarea in agregate naturale de balastiera cum ar fi: nisipuri si pietrisuri.

Balastiera proprie se întinde pe o suprafță de 10 hectare. Detinem propria balastieră cu statie de sortare si statie de concasare, de unde ne asigurăm materia primă pentru fabricarea betoanelor in cele doua statii Liebherr de 100m/h si pentru fabricarea mixturilor asfaltice in statia Aman de 160to/h.